Makna Ikhlas

Makna Ikhlas

Ikhlas kepada Allah subhanahu wata’ala maknanya seseorang bermaksud melalui ibadahnya tersebut untuk ber-taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah subhanahu wata’ala dan mendapatkan keridhaanNya. Bila seorang hamba menginginkan sesuatu yang lain melalui ibadahnya, maka...
error: Content is protected !!