Tag Archives: Dengki

Kisah Qabil dan Habil

Print Friendly and PDF

Qabil dan Habil, keduanya adalah putra Adam as. Al-Quran mengisahkan keduanya agar menjadi i’tibar dan hikmah orang-orang mukmin.

 

Qabil adalah seorang yang bermental buruk, selalu melakukan keburukan, dosa, tamak dan menentang kebenaran. Habil adalah saudaranya, seorang yang saleh, takwa dan selalu berbuat kebenaran. Di antara keduanya sering timbul perselisihan. Habil selalu mempertahankan kebenaran, sedang Qabil selalu menentangnya. Perselisihan antara keduanya sering terjadi hingga akhirnya sampai ke suatu titik kritis, yakni peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap adiknya, Habil. Di antara sebab perselisihan mereka ada dua pendapat.
Continue reading Kisah Qabil dan Habil