Tag Archives: Dzikir

Amalan Berpahala Haji

1.KELUAR DARI RUMAH MENUJU SHALAT FARDHU DI MASJID DALAM KONDISI SUDAH BERSUCI.

Dari Abu Umamah, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan shalat fardhu, pahalanya seperti pahala haji orang berihram.” (Shahih: Shahih Abu Dawud, no 558)

2. SHALAT BERJAMA’AH DI MASJID KEMUDIAN DUDUK BERDZIKIR SAMPAI TERBIT MATAHARI LALU SHALAT 2 RAKA’AT


Continue reading Amalan Berpahala Haji

Fiqh Dakwah : Sebuah Catatan

Jangan Meninggalkan Amal
Jangan meninggalkan amal krn takut tdk ikhlas. Beramal sambil meluruskan niat lebih baik dari tdk beramal sama sekali
Jangan meninggalkan zikir krn ketidak hadiran hati. Kelalaian kita dari zikir lebih buruk daripada kelalaian kita saat berzikir
Jangan meninggalkan tilawah karna tak tau maknanya. Ketidaktauan makna dalam tilawah masih lebih baik daripada ketidak mauan membaca firman-Nya

Continue reading Fiqh Dakwah : Sebuah Catatan

Hadits Dzikir Pagi Sore

Dari Abu Hurairah Radiyallahu’anhu ia berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam ketika berada di waktu pagi hari berdoa: 
Allahumma bika ashbahna, wa bika amsaina, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikal nusyur.
(‘Ya Allah, karena Engkau lah kami berada di waktu pagi, karena Engkau lah kami berada di waktu petang, karena Engkau lah kami hidup, karena Engkau lah kami mati, dan kepada Engkau lah tempat berbangkit). Dan jika berada di waktu petang hari beliau juga berdoa seperti itu, hanya saja beliau membaca (sebagai ganti dari bacaan yang akhir), ” wa ilaika al mashir. (Dan kepada Engkau lah tempat kembali).” 
(Diriwayatkan oleh imam empat).
Footnote:
(Hasan) HR. Abu Daud no. 5068, an Nasai di kitab ‘Amalu al Yaum wa al Lailah 564, at Tirmidzi no.3391 dan Ibnu Majah no. 3937. Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan Abu Daud 3/247: “Shahih”.