Keinginan dan Ketenangan

Keinginan dan Ketenangan

Mengapa seseorang ada dalam ketegangan dan kecemasan hidup. Boleh jadi akibat himpitan keinginan yang tidak tercapai ia menjadikan sebab bahagia ketika tercapai keinginannya...

Jagalah Sholat

Sahabat Perindu Surga sholat mengingatkan selaluuntuk memahami tujuan kehidupan agar dapat ketenanganuntuk memahami jalan hidup yang lurus agar dapat kesejahteraan untuk selalu sadar menghubungkan diri denganpemilik kehidupanpemilik kejadianagar senantiasa ditolong....
Bersikap Tenang

Bersikap Tenang

Rasulullah pernah berkata kepada al-Mundzir, kepala kabilah Abdul Qais, “Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai Allah, yaitu sifat penyabar dan tidak suka tergesa-gesa.” Lalu ia bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku berusaha...
Ketenangan Hidup

Ketenangan Hidup

Sahabat, agar hidup tidak gamang, tujuan hidup haruslah terang agar hidup dalam tenang kita mesti mendekat kepada pemiliki ketenangan dalam ketenangan kita bisa menikmati setiap keadaan. Katakanlah: Allah! dan tinggalkan yang lain. http://www.harisanusi.com/ P0301...
error: Content is protected !!