4 Bahaya Hawa Nafsu

4 Bahaya Hawa Nafsu

1. Menghalang-halangi Kebenaran. Bila Anda membawakan dalil dan hujjah maka orang yang dikuasai hawa nafsu pasti akan menolaknya. Hal inilah yang paling dikhawatirkan Amirul Mu’minin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata dengan...
Tasawwuf dan Wali Menurut Syeikh Hasyim Asy’ari

Tasawwuf dan Wali Menurut Syeikh Hasyim Asy’ari

Oleh: Kholili Hasib   SYEIKH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, menjelaskan tentang hakikat tasawwuf serta penyimpangannya dalam dua kitab yaitu, Risalah Ahlis Sunnah wal Jama’ah dan Al-Dhurar al-Muntatsirah fi al-Masa’il al-Tis’a ‘Asyarah. KitabAl-Dhurar ditulis oleh Syeikh...
Tempat Hati Nurani yang Rendah dan Tinggi

Tempat Hati Nurani yang Rendah dan Tinggi

Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid mengatakan: Hati memiliki enam tempat yang selalu dia jelajahi.  Tiga tempat rendah dan tiga tempat tinggi. Tiga tempat rendah yang selalu dia jelajahi dan jumpai adalah: (1) dunia yang berhias untuk menggodanya, (2) hawa...
error: Content is protected !!