Ketika Tekadmu Berkurang

Sahabat Mintalah pertolongan kepada Alloh dan janganlah lemah. Bersabarlah. Bersualah dengan sahabat dan guru-guru shalih untuk menambah semangatmu. Semoga curahan rahmat, menumbuhkan geloramu kepadaNya. Dan dalam doa kekuatan itu bertambah dan berkah....

Titik Mastathotum

Adalah `Abdulloh al-`Azzam, seorang syaikh teladan dan anutan. Dihormati lagi disegani oleh para muridnya. Pada suatu saat beliau ditanya oleh muridnya, “Ya syaikh, apa yang dimaksud dengan mastatho’tum?” Sang Syaikh pun membawa muridnya ke lapangan....