Titik Mastathotum

Titik Mastathotum

Adalah `Abdulloh al-`Azzam, seorang syaikh teladan dan anutan. Dihormati lagi disegani oleh para muridnya. Pada suatu saat beliau ditanya oleh muridnya, “Ya syaikh, apa yang dimaksud dengan mastatho’tum?” Sang Syaikh pun membawa muridnya ke lapangan....
error: Content is protected !!