Menjadi Qiyadah Wal Jundiyah

Berarti menjadi ayah dalam kaitan ikatan hati… Menjadi guru dalam mengajarkan ilmu yg bermanfaat… Menjadi Syaikh yang berperan sebagai pengingat dalam kaitan penjagaan ruhani… Bertindak sebagai pemimpin dalam mengendalikan kebijakan umum...
error: Content is protected !!