Kaidah Ushul Fiqh

الأحكام الشرعية تأخذ من الحديث الصحيح و لا يجوز أخذها من الحديث الضعيف “Hukum syar’i itu diambil dari hadits shahih, tidak boleh diambil dari hadits yang dho’if” ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعا “Tidak setiap yang terjerumus kepada...
Balasan Alloh Sesuai Perbuatannya

Balasan Alloh Sesuai Perbuatannya

Abdullah bin Abbas berkata, “Tidaklah muncul sifat pengkhianat pada suatu kaum, melainkan pasti akan tersebar sifat pengecut. Tidaklah merebak zina pada suatu kaum, melainkan pasti akan banyak kematian pada kaum tersebut. Tidaklah tersebar sifat suka memotong takaran...
error: Content is protected !!