Abdullah bin Abbas berkata,

“Tidaklah muncul sifat pengkhianat pada suatu kaum, melainkan pasti akan tersebar sifat pengecut. Tidaklah merebak zina pada suatu kaum, melainkan pasti akan banyak kematian pada kaum tersebut.

Tidaklah tersebar sifat suka memotong takaran dan timbangan, melainkan pasti rizki mereka kan terpotong.

Tidaklah suatu kaum berhukum dengan selain kebenaran melainkan pasti banyak darah yang tertumpah.

Dan tidaklah satu kaum senang melanggar perjanjian, melainkan pasti Allah buat musuh-musuh menguasai mereka.”

Temukan Sahabat Hijrahmu Disini!

Langkah Hijrah Bersama Selamanya

Artikel Terkait

error: Content is protected !!
WhatsApp chat